Forårsmessen i Aalborg Kongres & Kultur Center nedlægges

New Bizz Zone

New Bizz Zone

Mød 20-25.000 mulige kunder på én weekend i AKKC

I samarbejde med Væksthus Nordjylland (herunder NIN/Nordjysk Iværksætter Netværk og VIP/Vækst Iværksætter Program) anlægger vi for sjette gang iværksætterafsnittet New Bizz Zone i forbindelse med forårsmessen - denne gang i Hal G med plads til ca. 25 iværksættere.

New Bizz Zone er stedet hvor nye iværksættere kan præsentere sine produkter og services og møde et stort publikum ansigt til ansigt. New Bizz Zone er målrettet virksomheder, der er etableret inden for de seneste 3 år. Rådgivende virksomheder med iværksættere i fokus er ligeledes velkomne som udstillere.

New Bizz Zone er afgjort det mest økonomiske og mest effektive medie, hvis du vil skaffe dig nye kunder og samtidig dyrke dem, du kender. Her kan I se hinanden i øjnene og lave aftaler på stedet.

Opnå masser af sparring fra såvel messens besøgende samt dine medudstillere i New Bizz Zone og udbyg dit netværk.


Standleje - Nøglefærdig stand

3.995 kr. for 6m2 i New Bizz Zone
6.340 kr. for 12m2 i New Bizz Zone
Alle priser eksklusive moms.

Prisen er inklusive:

 • Tilmeldingsgebyr 
 • Opbygning af bagvæg, ½ standvæg mod nabostand/e.
  OBS: Skiltefrise IKKE muligt.
 • Gulvtæppe (6 / 12 kvm.)
 • Ét el-stik (230V/2000W)
 • 160W halospots på arm (2 stk. v. 6 kvm. / 4 stk. v. 12 kvm.) monteret på bagvægge.
 • Trådløst internet
 • Redaktionel optagelse i såvel online- samt trykt messekatalog.
 • 200 gæstekort/fribilletter som giver jeres gæster fri entré for jeres indbudte gæster.

Standleje - udendørs

325 kr. pr. kvadratmeter på Forpladsen (AKKC vest)
+ Tilmeldingsgebyr: 1.650 kr.
(bortfalder hvis der også udstilles indendørs).
Alle priser eksklusive moms.

Prisen er inklusive:

 • Ét el-stik (230V/2.000W)
 • Trådløst internet (inde)
 • Redaktionel optagelse i såvel online- samt trykt messekatalog.
 • 200 gæstekort/fribilletter som giver jeres gæster fri entré for jeres indbudte gæster.

 

Betalingsbetingelser

Tilmeldingsgebyret faktureres umiddelbart efter, at vi har modtaget underskreven kontrakt fra jer og skal betales 7 dage efter.   

Standlejen inklusive evt. forudbestilte tekniske ydelser faktureres cirka 6 uger før messen og skal betales 30 dage før åbningen.

Standteknik

I god tid før messen åbner, får I tilsendt en online messehåndbog, som indeholder alt om indryknings- og nedtagningstider, P-forhold, generel tjekliste for messedeltagelse, almindelige regler for adfærd (inklusive security), opbygning m.v.  

Messehåndbogen indeholder også bestillingsskemaer for supplerende vægge og friser, tekniske installationer (el, VVS, spotlights, lysrigs, IT, m.v.), gulvtæppe, inventar m.v. Samt for udstiller-adgangskort, gæstekort/fribilletter og web-bannere til jeres egen hjemmeside, som fortæller at I udstiller på FORÅR '16.

Sagt om FORÅR '15:
"Vi har været her nu i over 20 år og det har været en kæmpesucces hvert år! Den bedste messe der er i hele Danmark!"
Jesper Christensen
Hvidbjerg Vinduet